فنر وایر فرمینگ

شرکت ماهان فنر این گروه از محصولات را در اشکال و ابعاد گوناگون با استفاده از انواع مفتول های آلیاژی با ذخامت 15. الی 7 میلیمتر

شرکت ماهان فنر این گروه از محصولات را در اشکال و ابعاد گوناگون با استفاده از انواع مفتول های آلیاژی با ذخامت 15. الی 7 میلیمتر

فنر وایر فرمینگ

12/7/2016 12:39:55 PM  ۰ comments   ۵۳۱۷ visits

شرکت ماهان فنر این گروه از محصولات را در اشکال و ابعاد گوناگون با استفاده از انواع مفتول های آلیاژی با ذخامت 15. الی 7 میلیمتر

Leave a comment