فنرکششی چیست

فنر کششی: برای کار با بار کششی طراحی شده است، به همین دلیل هنگامی که بار به آن اعمال می شود-فنرعملکرد پیدا میکند.

فنر کششی: برای کار با بار کششی طراحی شده است، به همین دلیل هنگامی که بار به آن اعمال می شود-فنرعملکرد پیدا میکند.

یک‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۴۹۹ بازدید

فنرکششی چیست

فنر کششی: برای کار با بار کششی طراحی شده است، به همین دلیل هنگامی که بار به آن اعمال می شود-فنرعملکرد پیدا میکند.
دراین نوع فنربا اعمال نیرو به حلقه قلاب دار کارخود راانجام می دهند.این نوع فنر میتواند بدون پیش تنش حتی ازمیله های نورد شده ویا میله های کشیده شده و بهسازی نشده به صورت گرم فرم داده شود و سپس بهسازی گردد.درفنرهای انبساطی قلابهای گوشواره ای و عضوهای رابطی مورد استفاده قرار میگیرد.
درطراحی فنر میبایست به این نکته توجه داشت که کوچکترین شعاع داخلی قلاب گوشوارهای نبایست از قطر مفتول کوچکتر باشد.
فنر یک شی کششی است که انرژی مکانیکی را ذخیره می کند. فنرها معمولا از فولاد فنری ساخته می شوند. بسیاری از طرح های فنر وجود دارد. در استفاده روزمره، اصطلاح اغلب به فنرپیچشی اشاره دارد.
هنگامی که یک فنر متعارف، بدون ویژگی های تغییرپذیری سفتی، از موقعیت استراحتش فشرده یا کشیده می شود، نیروی مخالف تقریبا متناسب با تغییر آن در طول است (این تقریب برای انحرافات بزرگتر شکسته می شود). نرخ یا ثابت فنر در فنر تغییر در نیرویی است که آن را اعمال می کند، که توسط تغییر در انحراف فنر تقسیم می شود. به این معنی است که شیب منحنی نیروی / انحراف است. یک نرخ فنر پسوند یا فشرده سازی در واحد نیروی تقسیم بر روی فاصله، به عنوان مثال یا N/m یا lbf / in بیان می شود. یک پیچش فنر است که با چرخاندن کار می کند. هنگامی که آن را در یک زاویه محور محکم می کند، گشتاور متناسب با زاویه تولید می کند. نرخ چرخش پیچ در واحد گشتاور تقسیم بر زاویه، مانند N • m / rad یا ft • lbf / درجه است. معکوس نرخ فنرسازگار است، یعنی اگر یک فنر دارای سرعت 10 N/mm باشد، آن هماهنگی 0.1 mm/N است. استحکام (یا سرعت) فنرها به صورت موازی افزایشی است.
فنرها از انواع مواد الاستیک ساخته شده است، شایع ترین آنها فولاد فنری است. فنرهای کوچک را می توان از انواع جنسها تولید کرد، در حالی که آنهایی که بزرگتر از فولاد ضد زنگ ساخته شده و بعد تولید سختی داده میشوند.برخی از فلزات غیر آهنی نیز از جمله فسفر برنز و تیتانیوم برای قطعات مورد نیاز مقاومت به خوردگی و بریلیوم مس برای فنرهای جریان الکتریکی استفاده می شود .

دیدگاه خود را بیان کنید